یه گروهی رو خیلی دوست دارین .
ناگهان شبی میبینین که بومب ، دقیقا روز تولدت تو شهرت اجرا دارن . در چه حالت ؟پارسالش چهارروز بعداز تولدت اجرا داشتن و کلی باهات بحث کرده بود که کیک بیار برات تولد بگیریم اصولا پیش نمیاد اجراو تولدا واقعا یکی باشن ،با اختلاف چندماه هم تولد داریم . بحث من خجالت بود البته :))  تهش تو حیاط گفته بودم که اصلا اگه سال بعد دقیقا همون روز اومدین :))  من هنوزم خجالت میکشم زیر بار نمیرم ، آما باورم نمیشه دارم از خوشی سکته میکنممممم .