در بغل فشرده شدن برا اثبات اینکه اشتباه میکنی اونقدری که دلم نمیخواست بیام بیرون اونقدری که یادم رفت منم میتونم بغل کنم اونقدری که حتی میتونستم بیشتر از نقش چوب خشک رو عهده دار شم سرم رو بذارم رو شونش.